Familjehem

Familjehem

Alla barn, oavsett bakgrund, förtjänar en trygg miljö att få utvecklas och leva i. Tyvärr är inte verkligheten sådan för många barn vilket betyder att de behöver alternativ eller komplement för att få de förutsättningarna som är så viktiga när man växer upp. Beslut som familj att ta sig an utmaningen bör vara väl genomtänkt och samtliga införstådda då det berör hela familjen att ta in ett okänt barn eller ungdom i familjen.

Det viktigaste med familjehemmen är att kunna ge kärlek, omsorg och trygghet till barnet/ungdomen så att hen kan känna sig välkommen och kunna nå sin fulla potential!

Vi erbjuder samtliga familjehem:

  • Tolk dygnet runt
  • Handledning
  • Aktiviteter
  • Idrottsaktiviteter
  • Språkträning
  • God kontakt och uppföljning