Om oss

Om oss

Om ABI Omsorg

Ordet Abi kommer från bibeln och betyder fader vilket symboliserar vårt arbete som familjehems placerare. Vi arbetar för att ta emot barn och ungdomar med olika bakgrunder för att matcha de med lämplig familjer. Vi strävar hela tiden att ha flera familjehem tillgängliga för att matcha ungdomen i det rätta hemmet.
Vi på Abi omsorg är ett företag med flertal års erfarenhet av arbete med integration av nyanlända. Sedan 2011 har vi arbetat flitigt med hundratals nyanlända familjer i flertal städer.
ABI omsorgs verksamhet erbjuder idag placeringar i lämpliga familjehem med fokus på Svealand och vi placerar ensamkommande barn omsorgsfullt.  I vårt arbete har vi stort fokus på trygghet, integration och meningsfull fritid för barn och ungdomars bästa.

Verksamhetsidé

– Vår verksamhetsidé vilar på en humanistisk värdegrund samt ett salutogent förhållningssätt som innebär att allas lika värde och att vi har samma rättigheter såväl som skyldigheter. Med ett salutogent förhållningssätt vill vi även frambringa hälsa och stärka relationen till ungdomen.
Två värdegrunder vi självklart för med oss till våra placeringshem.
Vill du veta mer om oss eller har du andra funderingar, tveka inte på att kontakta oss. Vi finns tillgängliga dygnet runt!